עד 120! הגיל הרביעי: אתגרים טיפוליים, היערכות, גישות ותובנות