כנס: קשורות לחיים יחסי אמהות ובנות מילדות ועד זקנה