הפרדוקס של קבוצות אינטרנט - לבד בנוכחותם של אחרים וירטואליים - מאת: ד"ר חיים וינברג