הדיפרנציאציה של העצמי מאת: פרופסור קליר רבין וד"ר עומר לנס