הדיפרנציאציה של העצמי מאת: פרופ. קלייר רבין וד"ר עומר לנס