התייחסותיות-מהיקשרות לאינטרסובייקטיביות מאת: סטיבן א. מיטשל