אוצרות הזוג המנצח מאת: ד"ר מירב טל-מרגלית ויהודית שפנגלט MSW